Friday, August 2, 2013

 

V. Dakshinamoorthy dead

Wellknown music director and carnatic musician passed away. His evergreen compositions include Swapnangal... Swapnangale ningal...(Kavyamela), Pattu padiyurakkan njan...(Seetha), Uthara swayamvaram...(Danger Biscuit), Kattile pazhmulam...(Vilaykku Vangiya Veena) and Vathil pazhuthilooden...(Idanazhiyil Oru Kalocha). He was guru of many singers and Music Directors including P. Leela, P. Susheela, Kalyani Menon and Ilaiyaraja.

Labels:


Thursday, January 12, 2012

 

Arthunkal Basilica feast 2012 stills

Arthunkal Basilica feast 2012,Feast of St Sebastian at Arthunkal Basilica,St. Sebastian's Festival, Arthunkal St Andrew's Basilica,Arthunkal feast 2012,Arthunkal perunnal,Arthunkal Basilica photos,Arthunkal Basilica perunnal gallery,Arthunkal Perunnal 2012,Arthunkal Basilica feast Flag Hoisting


Click here for more stills and videos


Arthunkal Basilica feast 2012
Arthunkal Basilica feast 2012
Arthunkal Basilica feast 2012
Arthunkal Basilica feast 2012
Arthunkal Basilica feast 2012

Arthunkal Basilica feast 2012
Arthunkal Basilica feast 2012
Arthunkal Basilica feast 2012
Arthunkal Basilica feast 2012
Arthunkal Basilica feast 2012


Click here for more stills and videos

Labels:


Tuesday, August 24, 2010

 

Shashi Tharoor weds Sunanda Pushkar in Kerala

PALAKKAD: Former Union minister Shashi Tharoor today tied the knot with Dubai-based entrepreneur Sunanda Pushkar in a typical Malayali wedding ceremony in his ancestral home at Elavanchery village near here.

54-year-old Tharoor, a former UN Under Secretary General and now a Lok Sabha MP, tied the 'thali', symbolising the marital bond as per the Hindu custom, amid playing of 'Nadaswaram' and beating of drums at the auspicious moment shortly before 8.30 am.

While Throor was clad in traditional Malayali attire of kurtha and mundu, 48-year-old Sunanda, who hails from Jammu and Kashmir, turned up in an off-white 'veshti-mundu set' like any Malayali bride would have preferred on her wedding.

Before the wedding ceremony, the two sought the blessings of gods and elders of the family, who included Tharoor's 94-year-old maternal grandmother Jayasankari Amma.

The tying of 'thali' was followed by exchange of garlands and handing over the 'pudava', a piece of new cloth to the bride by the bridegroom, a long-followed tradition of matrilineal Nair families of Kerala.

The ceremonies took place before a brass metal lamp with a 'para' filled with paddy and coconut shoots, symbolising plenty and prosperity.

The invitation to the wedding on the eve of Onam festival was limited to close relatives, friends and well-wishers. But a large number of mediapersons gathered to cover the occasion.

The party from the bride's side included Sunanda's father Col Pushkarnath Das. Congress leader Manishankar Aiyar was the only senior politician present for the ceremony.

Tharoor's mother Lily Tharoor, sons by his first marriage Eshan and Kanishk and sisters Sobha and Smitha were present.

Tharoor, an MP from Thiruvananthapuram, had to quit on April 18 as Minister of State for External Affairs following a controversy over his association with the bid for the Kochi IPL team.

Controversy had become the other name for Tharoor who had parachuted into the rough and tumble of Indian politics from the air-conditioned and cushy environs of international diplomacy.

The year-long turbulent political career of the flamboyant diplomat saw him leaping from controversy to controversy leaving his party Congress as also the government red-faced from time to time.

He was an unconventional politician who broke many unwritten rules of politics and raised many an eyebrow by 'tweeting' on matters -- both personal and not so personal.

This is the former UN diplomat's third marriage. His first marriage was to Tilottama Mukherjee, an academic who he knew from school days in Calcutta. Tharoor recently divorced his second wife, Canadian Christa Giles.

Sunanda was overwhelmed by emotion for a moment as the wedding ceremony got over.

A Kashmiri, Sunanda holds a Canadian passport. For her too, this is the third marriage.

Her first husband was Sanjay Raina, a Kashmiri. After that marriage ended in a divorce, she married a Kerala businessman Sujith Menon but he died in a road accident in 1997. She has a 17-year-old son from her second marriage.

When reporters urged him to speak a few words before the ceremony, Tharoor quipped, "This is wedding, no sound byte is necessary."

However, his friend Aiyar, who came with his wife, was the first to greet the newly wed couple. "We are very much delighted to see Shashi and Sunanda getting married and live happily together. We thought this is a moment we should share," Aiyar said.

As part of the simple ceremony, a pandal was put up at Tharoor's 200-year-old family home, known in local parlance as 'Tharavad'. Tharoor's maternal uncle Narayananunni and a village elder presided over the ceremony.

Befitting the Nair tradition, women members of the family went to the 'kathir mandapam' (where the bride and bridegroom are seated) carrying 'thalapoli' on lighted platters laid out with auspicious articles like coconut and flowers, to invoke blessings of the mother goddess.

Tharoor is hosting a reception tomorrow in Thiruvananthapuram, from where he was elected to Lok Sabha on a Congress ticket.

Labels:


Friday, July 9, 2010

 

അര്‍ത്തുങ്കല്‍ പള്ളി ഇനി ബസലിക്കÕßÖbÞØÆàÉíÄßÏáæ¿ÏᢠÎÄèÎdÄßÏáæ¿ÏᢠÄàøç·ÞÉáøÎÞÏ ¥VJáCW ÉUß ÌØßÜßA ÉÆÕßÏßçÜAí. æÕ{áJ‚X ®Ká Äàø¼ÈÄ ÕßÖbÞØÉâVÕ¢ Õß{ßAáK ÕßÖái æØÌØíÄcÞçÈÞØßæa çÉøßÜáU ¨ ÄàVÅÞ¿Èçµdw¢ Ø¢ØíÅÞÈæJ ¯ÝÞÎæJÏᢠÜJàX ØÍÏßW ÎâKÞÎæJÏᢠÌØßÜßAÏÞÃí; øâÉÄÏßæÜ ¦ÆcçJÄá¢. øâÉÄÏáæ¿ ¦Æc §¿Õµµâ¿ßÏÞÃí ¥VJáCW.

¥VJáCW æËÞçùÞÈ ÌØßÜßAÏÞAß ©ÏVJßæAÞIáU ÎÞVÉÞM ÌÈÁßµí¿í ÉÄßÈÞùÞÎæa Áßdµß §KæÜ Ìß×ÉíØí ÙìØßW çºVK øâÉÄÞ èÕÆßµ ØçN{ÈJßÜÞÃí Ìß×Éí çÁÞ. ØíxàËX ¥JßæMÞÝßÏßW ÕÞÏß‚Äí. dÉÅÎ ÌØßÜßAÏáæ¿ ÄßøáAVÎBZ øâÉÄÞÆßÈÎÞÏ ²µíç¿ÞÌV 11Èá È¿AáæÎKá Ìß×Éí ¥ùßÏß‚á.

ËÞ. ØíxàËX ÉÝOÞçÖøßÏÞÃí §çMÞZ ÕßµÞøß. ÌØßÜßA ÉÆÕß èµÕøáKçÄÞæ¿ ÍøÂáÎÄÜ æùµí¿VAÞÕá¢. µáOØÞøßAÞX øÞÕßæÜÏᢠææÕµßGᢠØìµøcÎáIÞµá¢. ÄàVÅÞ¿µVAá ÄÞÎØØìµøcBæ{ÞøáAá¢. ÜfAÃAßÈá ÄàVÅÞ¿µV ®JáK ¥VJáCW çÆÕÞÜÏJßæÜ Îá~c ÄßøáÈÞZ ¼ÈáÕøßÏßæÜ Îµø¢ æÉøáÈÞ{ÞÃí.

¥‡M͵íÄV ÖÌøßÎÜ ÆVÖÈJßÈáçÖ×¢ æÕ{áJ‚æa ØKßÇßÏßæÜJß ÎÞÜ ªøáKÄá ÉÄßÕÞÃí. §ÈßÎáÄW ÉçdÄÞØí ‰àÙÞÏáæ¿ ØߢÙÞØÈ ÄßøáÈÞZ æËdÌáÕøß 22ÈᢠÉçdÄÞØí ê ÉìçÜÞØí ÖïàÙÞÎÞøáæ¿ ÄßøáÈÞZ ¼âY 29Èᢠ¦ç¸Þ×ßAá¢. ÌØßÜßAÏÞÏß dÉ~cÞÉß‚áæµÞIá ÎÞVÉÞM Áßdµß ÉáùæM¿áÕß‚ çÎÏí 21Èᢠ¦ç¸Þ×B{áIÞµáæÎKá øâÉÄÞ ÉߦV²: ËÞ. Õß¼Ïí æ®Øµí ÉùEá.
This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]